Giá đậu tương và khô đậu tương tiếp tục xu hướng giảm do triển vọng nguồn cung khả quan

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Giá đậu tương và khô đậu tương tiếp tục xu hướng giảm do triển vọng nguồn cung khả quan

Giá đậu tương và khô đậu tương CBOT tiếp tục mất điểm do: (1) Triển vọng nguồn cung khả quan tại Nam Mỹ; (2) Kỳ vọng tồn kho đậu tương Mỹ tính đến thời điểm 01/03 ở mức cao; (3) Các nhà đầu cơ tiếp tục bán ra do họ nhận định lạm phát sẽ giảm, khi đó giá cả ngũ cốc cũng sẽ giảm theo.

Ngô và lúa mỳ                                                                                

                                    Ngô

Lúa mỳ

Thị trường

Loại giá

27/03

24/03

23/03

Thị trường

Loại giá

27/03

24/03

23/03

Mỹ

CBOT 5/2017

140.0

140.0

140.4

Mỹ

CBOT 5/2017

154.5

156.2

154.7

Mỹ

CBOT 7/2017

143.1

143.0

143.5

Mỹ

CBOT 7/2017

159.7

161.7

160.2

- Giá lúa mỳ CBOT quay đầu giảm trở lại trong phiên giao dịch ngày 27/03 do mưa đã xuất hiện tại các vành đai lúa mỳ của Mỹ, hỗ trợ sự phát triển của cây trồng. Trong khi giá ngô không có nhiều biến động.

Đậu tương và khô đậu tương                                          

                               Đậu tương

                            Khô đậu tương

Thị trường

Loại giá

27/03

24/03

23/03

Thị trường

Loại giá

27/03

24/03

23/03

Mỹ

CBOT 5/2017

356.9

358.4

364.1

Mỹ

CBOT 5/2017

347.6

351.0

353.6

Mỹ

CBOT 7/2017

360.7

361.9

368.0

Mỹ

CBOT 7/2017

351.3

354.5

357.2

 - Giá đậu tương và khô đậu tương CBOT tiếp tục mất điểm do: (1) Triển vọng nguồn cung khả quan tại Nam Mỹ; (2) Kỳ vọng tồn kho đậu tương Mỹ tính đến thời điểm 01/03 ở mức cao; (3) Các nhà đầu cơ tiếp tục bán ra do họ nhận định lạm phát sẽ giảm, khi đó giá cả ngũ cốc cũng sẽ giảm theo.

Tin tham khảo