Giá đậu tương và khô đậu tương tiếp tục tăng mạnh, khô hạn kéo dài tại Argentina

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Giá đậu tương và khô đậu tương tiếp tục tăng mạnh, khô hạn kéo dài tại Argentina

Benson Quinn Commodities cho biết, các nhà phân tích đang dự báo sản lượng đậu tương Argentina từ 50-52 triệu tấn, thấp hơn nhiều so với mức 56 triệu tấn dự báo hiện tại của USDA

THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI 

- Giá nguyên liệu TACN thế giới (USD/tấn)

Nguồn gốc

30/01

Thay đổi so với hôm trước

Ghi chú

Ngô: giá ngô CBOT tiếp tục xu hướng tăng do lo ngại khô hạn tại Argentina

Mỹ - CBOT

142.3

1.1

Kỳ hạn tháng 3/2018

Mỹ - CBOT

145.5

1.0

Kỳ hạn tháng 5/2018

Brazil - BMF

172.4

-1.6

Kỳ hạn tháng 3/2018

Brazil - BMF

170.1

-1.7

Kỳ hạn tháng 5/2018

Argentina - FOB

168.0

1.0

T1/2017-T2/2018

Argentina - FOB

167.0

1.0

T3/2018-6/2018

Lúa mỳ: thông tin khô hạn tại Mỹ cũng kéo giá lúa mỳ CBOT lên mức cao nhất trong vòng 6 tháng

Mỹ - CBOT

168.0

2.9

Kỳ hạn tháng 3/2018

Mỹ - CBOT

172.9

3.1

Kỳ hạn tháng 5/2018

Canada - ICE

222.0

0.0

Giao ngay

Argentina - FOB

183.0

1.0

Giao ngay

Đậu tương: giá đậu tương và khô đậu tương duy trì xu hướng tăng mạnh, dự báo khô hạn sẽ kéo dài tại Argentina

Mỹ - CBOT

368.2

3.9

Kỳ hạn tháng 3/2018

Mỹ - CBOT

371.6

3.2

Kỳ hạn tháng 5/2018

Argentina - FOB

378.0

5.0

T1/2017-T3/2018

Argentina - FOB

383.0

3.0

T4/2018-T9/2018

Brazil - BMF

367.5

3.2

Kỳ hạn tháng 3/2018

Brazil - BMF

371.6

3.1

Kỳ hạn tháng 5/2018

Khô đậu tương

Mỹ - CBOT

375.4

3.4

Kỳ hạn tháng 3/2018

Mỹ - CBOT

379.2

3.5

Kỳ hạn tháng 5/2018

Argentina - FOB

371.0

4.0

T1/2017-T3/2018

Argentina - FOB

364.0

3.0

T4/2018-T9/2018

Tin tham khảo