Giá đậu tương và khô đậu tương quay đầu tăng trở lại
 

Giá đậu tương và khô đậu tương quay đầu tăng trở lại

Giá đậu tương và khô đậu tương quay đầu tăng trở lại do các nhà đầu tư mua vào nhiều hơn. Thị trường đang kỳ vọng Argentina và Brazil sẽ nhập khẩu đậu tương từ Mỹ.

THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI 

- Giá nguyên liệu TACN thế giới (USD/tấn)

Nguồn gốc

25/09

24/09

Ghi chú

Ngô: nhu cầu xuất khẩu ngô cao hỗ trợ giá ngô CBOT tiếp tục tăng điểm, lên mức cao nhất trong vòng một tháng qua.

Mỹ - CBOT

143.1

141.9

Kỳ hạn tháng 12/2018

Mỹ - CBOT

147.9

146.6

Kỳ hạn tháng 3/2019

Brazil – BMF

162.5

161.5

Kỳ hạn tháng 11/2018

Brazil – BMF

164.8

164.2

Kỳ hạn tháng 1/2019

Argentina – FOB

163.0

162.0

Kỳ hạn tháng 9/2018

Argentina – FOB

164.0

163.0

Kỳ hạn tháng 10/2018

Lúa mỳ: giá lúa mì giảm do sự cạnh tranh gay gắt từ nhiều nước xuất khẩu lớn

Mỹ - CBOT

191.3

193.6

Kỳ hạn tháng 12/2018

Mỹ - CBOT

198.2

200.4

Kỳ hạn tháng 3/2019

Argentina - FOB

230.0

233.0

Kỳ hạn tháng 9/2018

Argentina - FOB

230.0

233.0

Kỳ hạn tháng 10/2018

Đậu tương: giá đậu tương và khô đậu tương quay đầu tăng trở lại do các nhà đầu tư mua vào nhiều hơn. Thị trường đang kỳ vọng Argentina và Brazil sẽ nhập khẩu đậu tương từ Mỹ.

Mỹ - CBOT

310.7

309.0

Kỳ hạn tháng 11/2018

Mỹ - CBOT

315.8

314.2

Kỳ hạn tháng 1/2019

Argentina - FOB

386.0

385.0

Kỳ hạn tháng 9/2018

Argentina - FOB

385.0

384.0

Kỳ hạn tháng 10-11/2018

Brazil - BMF

310.8

309.0

Kỳ hạn tháng 11/2018

Brazil - BMF

315.8

314.2

Kỳ hạn tháng 1/2019

Khô đậu tương:

Mỹ - CBOT

337.6

335.9

Kỳ hạn tháng 10/2018

Mỹ - CBOT

340.9

339.0

Kỳ hạn tháng 12/2018

Argentina - FOB

339.0

337.0

Kỳ hạn tháng 9/2018

Argentina - FOB

342.0

340.0

Kỳ hạn tháng 10/2018

 

Tin tham khảo