Giá đậu tương và khô đậu tương nhích nhẹ
 

Giá đậu tương và khô đậu tương nhích nhẹ

Giá đậu tương và khô đậu tương CBOT nhích nhẹ do nhu cầu xuất khẩu cao hỗ trợ.

THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI 

- Giá nguyên liệu TACN thế giới (USD/tấn)

Nguồn gốc

10/09

07/09

Ghi chú

Ngô: giá ngô không có nhiều biến động, thị trường giao dịch cầm chừng trước dự báo cân đối cung-cầu tháng 9 của Bộ NN Mỹ.

Mỹ - CBOT

144.6

144.5

Kỳ hạn tháng 12/2018

Mỹ - CBOT

149.3

149.3

Kỳ hạn tháng 3/2019

Brazil – BMF

-

-

Kỳ hạn tháng 11/2018

Brazil – BMF

-

-

Kỳ hạn tháng 1/2019

Argentina – FOB

162.0

162.0

Kỳ hạn tháng 9/2018

Argentina – FOB

163.0

163.0

Kỳ hạn tháng 10/2018

Lúa mỳ: giá lúa mỳ CBOT tăng khá mạnh trở lại, do: (1) Giá giảm xuống mức thấp nhất trong vòng 7 tuần đã kích thích người mua trở lại; (2) Lo ngại về nguồn cung thắt chặt tại Nga và Úc.

Mỹ - CBOT

194.1

187.8

Kỳ hạn tháng 12/2018

Mỹ - CBOT

200.8

195.3

Kỳ hạn tháng 3/2019

Argentina - FOB

236.0

236.0

Kỳ hạn tháng 9/2018

Argentina - FOB

238.0

238.0

Kỳ hạn tháng 10/2018

Đậu tương: giá đậu tương và khô đậu tương CBOT nhích nhẹ do nhu cầu xuất khẩu cao hỗ trợ.

Mỹ - CBOT

310.6

310.1

Kỳ hạn tháng 11/2018

Mỹ - CBOT

315.6

315.0

Kỳ hạn tháng 1/2019

Argentina - FOB

381.0

376.0

Kỳ hạn tháng 9/2018

Argentina - FOB

381.0

378.0

Kỳ hạn tháng 10-11/2018

Brazil - BMF

-

-

Kỳ hạn tháng 11/2018

Brazil - BMF

-

-

Kỳ hạn tháng 1/2019

Khô đậu tương:

Mỹ - CBOT

348.7

347.0

Kỳ hạn tháng 10/2018

Mỹ - CBOT

351.3

349.5

Kỳ hạn tháng 12/2018

Argentina - FOB

353.0

347.0

Kỳ hạn tháng 9/2018

Argentina - FOB

354.0

349.0

Kỳ hạn tháng 10/2018

 

Tin tham khảo