Giá đậu tương và khô đậu tương CBOT tiếp đà tăng
 

Giá đậu tương và khô đậu tương CBOT tiếp đà tăng

THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI

Nguồn gốc

15/5

14/5

Ghi chú

Ngô: giá ngô CBOT tăng cao nhất trong vòng 6 tuần qua do dự báo mưa ở vành đai Trung Tây vào cuối tuần này và kéo dài sang tuần tới có thể khiến cho tiến độ gieo trồng ngô vụ mới chậm thêm.

Mỹ - CBOT

145.4

145.1

Kỳ hạn tháng 7/2019

Mỹ - CBOT

148.9

148.5

Kỳ hạn tháng 9/2019

Brazil – BMF

136.0

134.6

Kỳ hạn tháng 7/2019

Brazil – BMF

137.1

134.8

Kỳ hạn tháng 9/2019

Argentina – FOB

163.0

164.0

Kỳ hạn tháng 6/2019

Argentina – FOB

161.0

162.0

Kỳ hạn tháng 7-9/2019

Lúa mỳ:

Mỹ - CBOT

164.8

164.8

Kỳ hạn tháng 7/2019

Mỹ - CBOT

167.6

167.6

Kỳ hạn tháng 9/2019

Argentina - FOB

218.0

218.0

Kỳ hạn tháng 6-7/2019

Argentina - FOB

221.0

221.0

Kỳ hạn tháng 8-10/2019

Đậu tương: giá đầu tương và khô đậu tương CBOT tiếp đà tăng bởi thị trường bao phủ sự lo lắng về tiến độ gieo trồng đậu tương chậm chạp tại Mỹ.

Mỹ - CBOT

307.0

305.5

Kỳ hạn tháng 7/2019

Mỹ - CBOT

311.6

310.1

Kỳ hạn tháng 9/2019

Argentina - FOB

324.0

322.0

Kỳ hạn tháng 6-7/2019

Argentina - FOB

327.0

324.0

Kỳ hạn tháng 8-11/2019

Brazil - BMF

306.9

305.5

Kỳ hạn tháng 7/2019

Brazil - BMF

311.6

310.1

Kỳ hạn tháng 9/2019

Khô đậu tương:

Mỹ - CBOT

330.5

328.6

Kỳ hạn tháng 7/2019

Mỹ - CBOT

334.1

332.1

Kỳ hạn tháng 9/2019

Argentina - FOB

308.0

307.0

Kỳ hạn tháng 6-7/2019

Argentina - FOB

314.0

312.0

Kỳ hạn tháng 8-9/2019

Tin tham khảo