Giá đậu tương và khô đậu tương CBOT mất điểm mạnh do thiếu vắng nhu cầu từ Trung Quốc
 

Giá đậu tương và khô đậu tương CBOT mất điểm mạnh do thiếu vắng nhu cầu từ Trung Quốc

THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI

Nguồn gốc

10/1

9/1

Ghi chú

Ngô: giá ngũ cốc và hạt đồng loạt giảm trong phiên giao dịch ngày 10/1, đặc biệt giá đậu tương và khô đậu tương giảm mạnh do thiếu vắng nhu cầu mua hàng từ Trung Quốc. Mặc dù thông báo của cả hai nước Trung Quốc và Mỹ đều tương đối lạc quan về triển vọng thương mại Mỹ-Trung nhưng thị trường vẫn cần một con số ghi nhận nhu cầu thực tế mà đến nay vẫn chưa có.

Mỹ - CBOT

148.1

150.4

Kỳ hạn tháng 3/2019

Mỹ - CBOT

151.3

153.5

Kỳ hạn tháng 5/2019

Brazil – BMF

171.5

174.5

Kỳ hạn tháng 3/2019

Brazil – BMF

172.9

166.7

Kỳ hạn tháng 5/2019

Argentina – FOB

172.0

175.0

Kỳ hạn tháng 1-2/2019

Argentina – FOB

168.0

170.0

Kỳ hạn tháng 3/2019

Lúa mỳ:

Mỹ - CBOT

188.7

191.1

Kỳ hạn tháng 3/2019

Mỹ - CBOT

190.9

193.3

Kỳ hạn tháng 5/2019

Argentina - FOB

236.0

236.0

Kỳ hạn tháng 2/2019

Argentina - FOB

239.0

241.0

Kỳ hạn tháng 3/2019

Đậu tương: 

Mỹ - CBOT

333.1

339.5

Kỳ hạn tháng 3/2019

Mỹ - CBOT

338.1

344.4

Kỳ hạn tháng 5/2019

Argentina - FOB

346.0

352.0

Kỳ hạn tháng 1-2/2019

Argentina - FOB

339.0

345.0

Kỳ hạn tháng 3-4/2019

Brazil - BMF

333.2

339.5

Kỳ hạn tháng 3/2019

Brazil - BMF

338.1

344.4

Kỳ hạn tháng 5/2019

Khô đậu tương: 

Mỹ - CBOT

349.3

356.6

Kỳ hạn tháng 3/2019

Mỹ - CBOT

353.5

360.5

Kỳ hạn tháng 5/2019

Argentina - FOB

337.0

344.0

Kỳ hạn tháng 1-2/2019

Argentina - FOB

336.0

343.0

Kỳ hạn tháng 3-4/2019

Tin tham khảo