Giá đậu tương tiếp tục giảm do tình hình căng thẳng Mỹ- Trung chưa có biến chuyển gì tích cực
 

Giá đậu tương tiếp tục giảm do tình hình căng thẳng Mỹ- Trung chưa có biến chuyển gì tích cực

Giá đậu tương tiếp tục giảm do tình hình căng thẳng Mỹ- Trung chưa có biến chuyển gì tích cực. Đậu tương là 1 trong số 500 mặt hàng của Mỹ sẽ bị Bắc Kinh áp thêm 25% thuế vào ngày 06/07 tới đây. Ngoài ra, tồn kho đậu tương Mỹ cao hơn kỳ vọng của thị trường cũng tạo áp lực đẩy giá đậu tương CBOT đi xuống

THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI 

- Giá nguyên liệu TACN thế giới (USD/tấn)

Nguồn gốc

29/06

28/06

Ghi chú

Ngô: giá ngô tăng trở lại do lo ngại hạn hán và nắng nóng diễn ra trong tháng 7 sẽ gây ảnh hưởng đến quá trình thụ phấn của cây ngô.

Mỹ - CBOT

137.8

135.8

Kỳ hạn tháng 7/2018

Mỹ - CBOT

141.4

139.4

Kỳ hạn tháng 9/2018

Brazil – BMF

159.9

159.4

Kỳ hạn tháng 7/2018

Brazil – BMF

159.1

158.6

Kỳ hạn tháng 9/2018

Argentina – FOB

163.0

159.0

Kỳ hạn tháng 6

Lúa mỳ: giá lúa mỳ tiếp tục tăng do lo ngại sản lượng lúa mỳ của Pháp sẽ giảm. Cụ thể, theo công ty tư vấn nông nghiệp của Pháp-Strategie Grains thì sản lượng lúa mỳ của nước này sẽ đạt 33,2 triệu tấn, giảm 10% so với năm ngoái  

Mỹ - CBOT

182.6

176.1

Kỳ hạn tháng 7/2018

Mỹ - CBOT

184.5

177.6

Kỳ hạn tháng 9/2018

Argentina - FOB

253.0

253.0

Kỳ hạn tháng 6

Đậu tương: giá đậu tương tiếp tục giảm do tình hình căng thẳng Mỹ- Trung chưa có biến chuyển gì tích cực. Đậu tương là 1 trong số 500 mặt hàng của Mỹ sẽ bị Bắc Kinh áp thêm 25% thuế vào ngày 06/07 tới đây. Ngoài ra, tồn kho đậu tương Mỹ cao hơn kỳ vọng của thị trường cũng tạo áp lực đẩy giá đậu tương CBOT đi xuống.

Mỹ - CBOT

315.1

316.4

Kỳ hạn tháng 7/2018

Mỹ - CBOT

317.0

318.4

Kỳ hạn tháng 8/2018

Argentina - FOB

370.0

376.0

Kỳ hạn tháng 6

Brazil - BMF

317.3

316.5

Kỳ hạn tháng 7/2018

Brazil - BMF

319.3

318.5

Kỳ hạn tháng 8/2018

Khô đậu tương:

Mỹ - CBOT

366.3

365.4

Kỳ hạn tháng 7/2018

Mỹ - CBOT

364.4

364.6

Kỳ hạn tháng 8/2018

Argentina - FOB

376.0

375.0

Kỳ hạn tháng 6

 

Tin tham khảo