Giá đậu tương thế giới quay đầu giảm trở lại

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Giá đậu tương thế giới quay đầu giảm trở lại

Mặc dù số liệu xuất khẩu rất khả quan nhưng giá đậu tương vẫn đi xuống do: (1) Áp lực nguồn cung từ vụ thu hoạch đậu tương tại Mỹ, nông dân đang sẵn sàng bán ra; (2) Triển vọng thời tiết mưa tại Brazil, tạo điều kiện cho các diện tích đậu tương đã gieo trồng nảy mầm

THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI

Nguồn gốc

28/09

Thay đổi so với hôm trước

Ghi chú

Ngô: giá ngô CBOT quay đầu giảm do: (1) Số liệu xuất khẩu yếu; (2) Năng suất ngô Mỹ đã thu hoạch cao hơn dự kiến

Mỹ - CBOT

138.7

-0.7

Kỳ hạn tháng 12/2017

Mỹ - CBOT

143.8

-0.5

Kỳ hạn tháng 3/2018

Brazil - BMF

-

-

Kỳ hạn tháng 11/2017

Brazil - BMF

-

-

Kỳ hạn tháng 1/2018

Argentina - FOB

150.0

0.0

T9/2017-T2/2018

Argentina - FOB

157.0

0.0

T3/2018-6/2018

Ấn Độ - NCDEX

-

-

Kỳ hạn tháng 9

Lúa mỳ: giá lúa mỳ cũng có xu hướng giảm bởi dự báo thời tiết sẽ có mưa ở Úc, giúp xoa dịu tình trạng khô hạn ở đây

Mỹ - CBOT

167.2

-2.3

Kỳ hạn tháng 12/2017

Mỹ - CBOT

174.2

-2.4

Kỳ hạn tháng 3/2018

Canada - ICE

210.0

0.0

Giao ngay

Argentina - FOB

184.0

0.0

T9/2017-T10/2017

Argentina - FOB

181.0

0.0

T11/2017-T1/2018

Đậu tương: mặc dù số liệu xuất khẩu rất khả quan nhưng giá đậu tương vẫn đi xuống do: (1) Áp lực nguồn cung từ vụ thu hoạch đậu tương tại Mỹ, nông dân đang sẵn sàng bán ra; (2) Triển vọng thời tiết mưa tại Brazil, tạo điều kiện cho các diện tích đậu tương đã gieo trồng nảy mầm

Mỹ - CBOT

352.5

-2.2

Kỳ hạn tháng 11/2017

Mỹ - CBOT

356.5

-2.2

Kỳ hạn tháng 1/2018

Argentina - FOB

377.0

-2.0

Giao ngay

Brazil - BMF

-

-

Kỳ hạn tháng 11/2017

Brazil - BMF

-

-

Kỳ hạn tháng 1/2018

Khô đậu tương

Mỹ - CBOT

343.4

-2.0

Kỳ hạn tháng 12/2017

Mỹ - CBOT

345.8

-2.1

Kỳ hạn tháng 1/2018

Argentina - FOB

326.0

3.0

Giao ngay

Tin tham khảo