Giá đậu tương thế giới giảm mạnh do lo sợ nhu cầu Trung Quốc chậm lại

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Giá đậu tương thế giới giảm mạnh do lo sợ nhu cầu Trung Quốc chậm lại

Giá đậu tương giảm khá mạnh do: (1) Tiến độ thu hoạch tại Mỹ tương đối nhanh; (2) Lo sợ nhu cầu nhập khẩu đậu tương của Trung Quốc chậm lại khi nước này chuẩn bị đấu thầu bán đậu tương từ kho dự trữ nhà nước, cộng với việc nghỉ lễ Quốc khánh và Tết Trung thu

THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI

Nguồn gốc

25/09

Thay đổi so với hôm trước

Ghi chú

Ngô: giá ngô CBOT tăng nhẹ do tiến độ thu hoạch ngô Mỹ khá chậm

Mỹ - CBOT

139.2

0.1

Kỳ hạn tháng 12/2017

Mỹ - CBOT

144.2

0.1

Kỳ hạn tháng 3/2018

Brazil - BMF

162.5

-4.1

Kỳ hạn tháng 11/2017

Brazil - BMF

169.8

-3.1

Kỳ hạn tháng 1/2018

Argentina - FOB

150.0

0.0

T9/2017-T2/2018

Argentina - FOB

157.0

0.0

T3/2018-6/2018

Ấn Độ - NCDEX

194.4

0.0

Kỳ hạn tháng 9

Lúa mỳ: giá lúa mỳ CBOT tăng điểm do: (1) Tiến độ gieo trồng lúa mỳ mùa đông của Mỹ chậm; (2) Áp lực cạnh tranh của lúa mỳ Nga giảm xuống khi mà giá lúa mỳ nước này cũng đã tăng liên tục trong tuần trước

Mỹ - CBOT

166.8

1.6

Kỳ hạn tháng 12/2017

Mỹ - CBOT

174.0

1.5

Kỳ hạn tháng 3/2018

Canada - ICE

210.0

20.0

Giao ngay

Argentina - FOB

184.0

0.0

T9/2017-T10/2017

Argentina - FOB

180.0

0.0

T11/2017-T1/2018

Đậu tương: giá đậu tương giảm khá mạnh do: (1) Tiến độ thu hoạch tại Mỹ tương đối nhanh; (2) Lo sợ nhu cầu nhập khẩu đậu tương của Trung Quốc chậm lại khi nước này chuẩn bị đấu thầu bán đậu tương từ kho dự trữ nhà nước, cộng với việc nghỉ lễ Quốc khánh và Tết Trung thu

Mỹ - CBOT

356.9

-5.1

Kỳ hạn tháng 11/2017

Mỹ - CBOT

360.7

-5.0

Kỳ hạn tháng 1/2018

Argentina - FOB

381.0

-4.0

Giao ngay

Brazil - BMF

356.9

-4.8

Kỳ hạn tháng 11/2017

Brazil - BMF

360.7

-4.7

Kỳ hạn tháng 1/2018

Khô đậu tương

Mỹ - CBOT

341.9

-5.6

Kỳ hạn tháng 12/2017

Mỹ - CBOT

346.5

-5.4

Kỳ hạn tháng 1/2018

Argentina - FOB

323.0

-5.0

Giao ngay

Tin tham khảo