Giá đậu tương tăng phiên thứ hai liên tiếp
 

Giá đậu tương tăng phiên thứ hai liên tiếp

Giá đậu tương tăng phiên thứ hai liên tiếp do nhu cầu xuất khẩu cao hỗ trợ. Đậu tương đang có một tuần giao dịch sôi động sau khi giá giảm xuống mức thấp nhất trong vòng 10 năm.

THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI 

- Giá nguyên liệu TACN thế giới (USD/tấn)

Nguồn gốc

26/09

25/09

Ghi chú

Ngô: giá ngô quay đầu giảm do các nhà đầu tư bán chốt lời, tuy nhiên mức giảm không nhiều do nhu cầu xuất khẩu ngô Mỹ vẫn ở mức cao và tình hình thời tiết ẩm ướt đang gây cản trở tiến độ thu hoạch ngô.

Mỹ - CBOT

142.9

143.1

Kỳ hạn tháng 12/2018

Mỹ - CBOT

147.6

147.9

Kỳ hạn tháng 3/2019

Brazil – BMF

163.1

162.5

Kỳ hạn tháng 11/2018

Brazil – BMF

165.8

164.8

Kỳ hạn tháng 1/2019

Argentina – FOB

163.0

163.0

Kỳ hạn tháng 9/2018

Argentina – FOB

164.0

164.0

Kỳ hạn tháng 10/2018

Lúa mỳ: giá lúa mì giảm nhẹ do nhu cầu xuất khẩu yếu  

Mỹ - CBOT

190.1

191.3

Kỳ hạn tháng 12/2018

Mỹ - CBOT

196.9

198.2

Kỳ hạn tháng 3/2019

Argentina - FOB

230.0

230.0

Kỳ hạn tháng 9/2018

Argentina - FOB

230.0

230.0

Kỳ hạn tháng 10/2018

Đậu tương: giá đậu tương tăng phiên thứ hai liên tiếp do nhu cầu xuất khẩu cao hỗ trợ. Đậu tương đang có một tuần giao dịch sôi động sau khi giá giảm xuống mức thấp nhất trong vòng 10 năm.

Mỹ - CBOT

312.3

310.7

Kỳ hạn tháng 11/2018

Mỹ - CBOT

317.3

315.8

Kỳ hạn tháng 1/2019

Argentina - FOB

388.0

386.0

Kỳ hạn tháng 9/2018

Argentina - FOB

388.0

385.0

Kỳ hạn tháng 10-11/2018

Brazil - BMF

312.3

310.8

Kỳ hạn tháng 11/2018

Brazil - BMF

317.3

315.8

Kỳ hạn tháng 1/2019

Khô đậu tương:

Mỹ - CBOT

339.3

337.6

Kỳ hạn tháng 10/2018

Mỹ - CBOT

342.8

340.9

Kỳ hạn tháng 12/2018

Argentina - FOB

339.0

339.0

Kỳ hạn tháng 9/2018

Argentina - FOB

342.0

342.0

Kỳ hạn tháng 10/2018

 

Tin tham khảo