Giá đậu tương tăng nhẹ do xuất hiện một số kỳ vọng rằng thương mại Mỹ- Trung có thể sẽ được cải thiện
 

Giá đậu tương tăng nhẹ do xuất hiện một số kỳ vọng rằng thương mại Mỹ- Trung có thể sẽ được cải thiện

Giá đậu tương tăng nhẹ do xuất hiện một số kỳ vọng rằng thương mại Mỹ- Trung có thể sẽ được cải thiện sau khi Tổng thống Trump gợi ý rằng chính quyền của ông có thể sẽ rút lui khỏi kế hoạch áp đặt các giới hạn cho đầu tư của Trung Quốc trước đây

THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI 

- Giá nguyên liệu TACN thế giới (USD/tấn)

Nguồn gốc

27/06

26/06

Ghi chú

Ngô: kết thúc phiên giao dịch hôm 27/06, giá ngô giữ ở mức ổn định do các nhà đầu tư đang chờ đợi 2 báo cáo lớn của USDA là báo cáo tồn kho ngũ cốc và báo cáo diện tích trồng trọt.

Mỹ - CBOT

138.7

138.7

Kỳ hạn tháng 7/2018

Mỹ - CBOT

142.4

142.2

Kỳ hạn tháng 9/2018

Brazil – BMF

158.3

161.7

Kỳ hạn tháng 7/2018

Brazil – BMF

157.5

158.9

Kỳ hạn tháng 9/2018

Argentina – FOB

-

163.0

Kỳ hạn tháng 6

Lúa mỳ: giá lúa mỳ tăng trở lại sau 3 phiên giảm liên tiếp do các nhà đầu tư có xu hướng mua vào nhiều hơn

Mỹ - CBOT

176.1

172.5

Kỳ hạn tháng 7/2018

Mỹ - CBOT

179.5

177.5

Kỳ hạn tháng 9/2018

Argentina - FOB

-

257.0

Kỳ hạn tháng 6

Đậu tương: giá đậu tương tăng nhẹ do xuất hiện một số kỳ vọng  rằng thương mại Mỹ- Trung có thể sẽ được cải thiện sau khi Tổng thống Trump gợi ý rằng chính quyền của ông có thể sẽ rút lui khỏi kế hoạch áp đặt các giới hạn cho đầu tư của Trung Quốc trước đây

Mỹ - CBOT

318.7

318.6

Kỳ hạn tháng 7/2018

Mỹ - CBOT

320.8

320.8

Kỳ hạn tháng 8/2018

Argentina - FOB

-

381.0

Kỳ hạn tháng 6

Brazil - BMF

318.8

318.7

Kỳ hạn tháng 7/2018

Brazil - BMF

320.8

320.8

Kỳ hạn tháng 8/2018

Khô đậu tương:

Mỹ - CBOT

368.1

367.9

Kỳ hạn tháng 7/2018

Mỹ - CBOT

366.4

366.9

Kỳ hạn tháng 8/2018

Argentina - FOB

-

373.0

Kỳ hạn tháng 6

 

Tin tham khảo