Giá đậu tương cũng tăng nhẹ do triển vọng nguồn cung đậu tương Brazil giảm bởi ảnh hưởng của hạn hán
 

Giá đậu tương cũng tăng nhẹ do triển vọng nguồn cung đậu tương Brazil giảm bởi ảnh hưởng của hạn hán

Bạn phải Đăng ký thành viên để đọc tin này hoặc đọc tin miễn phí.

Tin miễn phí