Giá đậu tương cũng tăng nhẹ do triển vọng nguồn cung đậu tương Brazil giảm bởi ảnh hưởng của hạn hán
 

Giá đậu tương cũng tăng nhẹ do triển vọng nguồn cung đậu tương Brazil giảm bởi ảnh hưởng của hạn hán

THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI

Nguồn gốc

11/1

10/1

Ghi chú

Ngô: giá ngô CBOT tăng do nhu cầu mua hàng của nhiều nhà nhập khẩu

Mỹ - CBOT

148.9

148.1

Kỳ hạn tháng 3/2019

Mỹ - CBOT

152.2

151.3

Kỳ hạn tháng 5/2019

Brazil – BMF

176.6

173.6

Kỳ hạn tháng 3/2019

Brazil – BMF

166.9

165.1

Kỳ hạn tháng 5/2019

Argentina – FOB

173.0

172.0

Kỳ hạn tháng 1-2/2019

Argentina – FOB

169.0

168.0

Kỳ hạn tháng 3/2019

Lúa mỳ: giá lúa mỳ cũng đảo chiều tăng, có tin đồn Nga hạn chế xuất khẩu lúa mỳ

Mỹ - CBOT

190.8

188.7

Kỳ hạn tháng 3/2019

Mỹ - CBOT

192.9

190.9

Kỳ hạn tháng 5/2019

Argentina - FOB

236.0

236.0

Kỳ hạn tháng 2/2019

Argentina - FOB

239.0

239.0

Kỳ hạn tháng 3/2019

Đậu tương: giá đậu tương cũng tăng nhẹ do triển vọng nguồn cung đậu tương Brazil giảm bởi ảnh hưởng của hạn hán

Mỹ - CBOT

334.4

333.1

Kỳ hạn tháng 3/2019

Mỹ - CBOT

339.4

338.1

Kỳ hạn tháng 5/2019

Argentina - FOB

347.0

346.0

Kỳ hạn tháng 1-2/2019

Argentina - FOB

340.0

339.0

Kỳ hạn tháng 3-4/2019

Brazil - BMF

334.5

333.2

Kỳ hạn tháng 3/2019

Brazil - BMF

339.4

338.1

Kỳ hạn tháng 5/2019

Khô đậu tương: ngược lại giá khô đậu tương lại giảm điểm bởi một số nhà phân tích cho rằng sản lượng đậu tương Argentina năm nay khá lớn và dường như nhiều thị trường đang “cường điệu hóa” tác động của lũ lụt tại nước này.

Mỹ - CBOT

346.9

349.3

Kỳ hạn tháng 3/2019

Mỹ - CBOT

351.4

353.5

Kỳ hạn tháng 5/2019

Argentina - FOB

335.0

337.0

Kỳ hạn tháng 1-2/2019

Argentina - FOB

333.0

336.0

Kỳ hạn tháng 3-4/2019

Tin tham khảo