Giá đậu tương CBOT xuống mức thấp nhất trong vòng 6 tuần do triển vọng diện tích đậu tương Mỹ tăng

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Giá đậu tương CBOT xuống mức thấp nhất trong vòng 6 tuần do triển vọng diện tích đậu tương Mỹ tăng

Giá đậu tương và khô đậu tương CBOT tiếp tục giảm khá mạnh, xuống mức thấp nhất trong vòng 6 tuần sau báo cáo của Bộ NN Mỹ gia tăng diện tích đậu tương Mỹ trong năm 2017 này. Ngoài ra, áp lực nguồn cung từ vụ thu hoạch đậu tương tại Brazil cũng khiến cho giá đi xuống.

Ngô và lúa mỳ                                                                                

                                    Ngô

Lúa mỳ

Thị trường

Loại giá

23/02

22/02

21/02

Thị trường

Loại giá

23/02

22/02

21/02

Mỹ

CBOT 5/2017

146.6

148.9

148.2

Mỹ

CBOT 5/2017

166.6

167.6

165.2

Mỹ

CBOT 7/2017

149.4

151.7

151.0

Mỹ

CBOT 7/2017

171.6

172.5

170.6

- Mặc dù trong báo cáo Outlook mới nhất của Bộ NN Mỹ, diện tích ngô Mỹ thấp hơn so với kỳ vọng của thị trường, tuy nhiên do dữ liệu ethanol hàng tuần cho thấy tồn kho của các nhiên liệu sinh học từ ngô tăng trong khi sản xuất giảm bớt nên giá ngô CBOT đã giảm điểm trong phiên giao dịch ngày 23/02. 

- Có cùng xu hướng với ngô, giá lúa mỳ CBOT cũng mất điểm nhẹ bởi triển vọng nguồn cung Argentina dồi dào. 

Đậu tương và khô đậu tương                                          

                               Đậu tương

                            Khô đậu tương

Thị trường

Loại giá

23/02

22/02

21/02

Thị trường

Loại giá

23/02

22/02

21/02

Mỹ

CBOT 5/2017

375.7

379.7

381.1

Mỹ

CBOT 5/2017

369.6

374.3

377.0

Mỹ

CBOT 7/2017

379.0

383.2

384.4

Mỹ

CBOT 7/2017

373.1

378.1

380.5

 - Giá đậu tương và khô đậu tương CBOT tiếp tục giảm khá mạnh, xuống mức thấp nhất trong vòng 6 tuần sau báo cáo của Bộ NN Mỹ gia tăng diện tích đậu tương Mỹ trong năm 2017 này. Ngoài ra, áp lực nguồn cung từ vụ thu hoạch đậu tương tại Brazil cũng khiến cho giá đi xuống.

Tin tham khảo