Giá đậu tương CBOT xuống mức thấp nhất trong vòng 10 năm
 

Giá đậu tương CBOT xuống mức thấp nhất trong vòng 10 năm

Chiến tranh thương mại Mỹ- Trung tiếp tục leo thang, giá đậu tương CBOT kỳ hạn tháng 11 đã rớt xuống dưới mốc 300 USD/tấn, xuống mức thấp nhất trong vòng 10 năm qua.

THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI 

- Giá nguyên liệu TACN thế giới (USD/tấn)

Nguồn gốc

18/09

17/09

Ghi chú

Ngô: giá ngô CBOT tiếp tục xu hướng giảm do áp lực nguồn cung thu hoạch tại Mỹ

Mỹ - CBOT

135.1

137.0

Kỳ hạn tháng 12/2018

Mỹ - CBOT

139.9

141.7

Kỳ hạn tháng 3/2019

Brazil – BMF

-

164.7

Kỳ hạn tháng 11/2018

Brazil – BMF

-

168.4

Kỳ hạn tháng 1/2019

Argentina – FOB

153.0

155.0

Kỳ hạn tháng 9/2018

Argentina – FOB

153.0

155.0

Kỳ hạn tháng 10/2018

Lúa mỳ: giá lúa mì tăng điểm do lo ngại hạn hán tại Úc có thể làm giảm lượng xuất khẩu lúa mì của nước này trong niên vụ 2018/19.

Mỹ - CBOT

187.5

186.0

Kỳ hạn tháng 12/2018

Mỹ - CBOT

194.4

193.0

Kỳ hạn tháng 3/2019

Argentina - FOB

236.0

236.0

Kỳ hạn tháng 9/2018

Argentina - FOB

236.0

236.0

Kỳ hạn tháng 10/2018

Đậu tương: chiến tranh thương mại Mỹ- Trung tiếp tục leo thang, giá đậu tương CBOT kỳ hạn tháng 11 đã rớt xuống dưới mốc 300 USD/tấn, xuống mức thấp nhất trong vòng 10 năm qua.

Mỹ - CBOT

299.1

302.5

Kỳ hạn tháng 11/2018

Mỹ - CBOT

304.2

307.6

Kỳ hạn tháng 1/2019

Argentina - FOB

374.0

377.0

Kỳ hạn tháng 9/2018

Argentina - FOB

373.0

376.0

Kỳ hạn tháng 10-11/2018

Brazil - BMF

-

302.7

Kỳ hạn tháng 11/2018

Brazil - BMF

-

307.7

Kỳ hạn tháng 1/2019

Khô đậu tương:

Mỹ - CBOT

331.3

334.0

Kỳ hạn tháng 10/2018

Mỹ - CBOT

334.4

337.0

Kỳ hạn tháng 12/2018

Argentina - FOB

336.0

339.0

Kỳ hạn tháng 9/2018

Argentina - FOB

339.0

342.0

Kỳ hạn tháng 10/2018

Tin tham khảo