Giá đậu tương CBOT tăng điểm nhờ triển vọng tích cực từ đàm phán Mỹ - Trung
 

Giá đậu tương CBOT tăng điểm nhờ triển vọng tích cực từ đàm phán Mỹ - Trung

THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI

Đvt: USD/tấn

Nguồn gốc

24/7

23/7

Ghi chú

Ngô: đầu phiên giá ngô CBOT tăng khá mạnh do dự báo thời tiết khô nóng quay trở lại Mỹ trong hai tuần tới. Tuy nhiên, sau đó giá giảm trở lại bởi các quỹ đầu cơ bán ngô ra để ôm lúa mỳ bởi triển vọng không chắc chắn về sản lượng.

Mỹ - CBOT

166,9

167,5

Kỳ hạn tháng 9/2019

Mỹ - CBOT

169,5

169,8

Kỳ hạn tháng 12/2019

Brazil – BMF

161,9

162,4

Kỳ hạn tháng 9/2019

Brazil – BMF

169,6

170,3

Kỳ hạn tháng 11/2019

Argentina – FOB

169,0

169,0

Kỳ hạn tháng 7-9/2019

Argentina – FOB

178,0

178,0

Kỳ hạn tháng 11-12/2019

Lúa mỳ: hầu hết các nước sản xuất lớn như Nga, Ucraina, EU và Úc đều đã phải gánh chịu khô hạn trong tháng 6 vừa rồi khiến cho nhiều nhà phân tích cắt giảm dự báo sản lượng lúa mỳ. Tại Mỹ, cuộc khảo sát đối với lúa mỳ mùa xuân cũng không thuận lợi.  

Mỹ - CBOT

182,8

179,0

Kỳ hạn tháng 9/2019

Mỹ - CBOT

186,1

183,1

Kỳ hạn tháng 12/2019

Argentina - FOB

240,0

240,0

Kỳ hạn tháng 9-10/2019

Argentina - FOB

198,0

198,0

Kỳ hạn tháng 11-12/2019

Đậu tương: giá đậu tương và khô đậu tương CBOT cũng có xu hướng tăng, do: (1) Dự báo thời tiết khô nóng quay trở lại vùng Trung Tây trong hai tuần nữa; (2) Triển vọng lạc quan về đàm phán thương mại Mỹ-Trung sắp diễn ra. Hôm thứ 3 và thứ 4, Trung Quốc đã có giao dịch mua đậu tương của Mỹ, trong đó đáng chú ý có cả giao dịch tư nhân.

Mỹ - CBOT

329,3

327,5

Kỳ hạn tháng 9/2019

Mỹ - CBOT

333,7

332,0

Kỳ hạn tháng 11/2019

Argentina - FOB

348,0

347,0

Kỳ hạn tháng 9-10/2019

Argentina - FOB

360,0

360,0

Kỳ hạn tháng 11-12/2019

Brazil - BMF

329,3

327,6

Kỳ hạn tháng 9/2019

Brazil - BMF

333,7

332,1

Kỳ hạn tháng 11/2019

Khô đậu tương:

Mỹ - CBOT

339,6

339,4

Kỳ hạn tháng 9/2019

Mỹ - CBOT

344,9

344,5

Kỳ hạn tháng 12/2019

Argentina - FOB

319,0

316,0

Kỳ hạn tháng 9/2019

Argentina - FOB

324,0

323,0

Kỳ hạn tháng 10-12/2019