Giá đậu tương CBOT tạm bình ổn trong phiên giao dịch ngày 20/06
 

Giá đậu tương CBOT tạm bình ổn trong phiên giao dịch ngày 20/06

Giá đậu tương CBOT cũng tạm bình ổn trong phiên giao dịch ngày 20/06 khi mà thị trường đã bình tĩnh lại sau những đòn trả đũa thương mại qua lại giữa Mỹ và Trung Quốc.

THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI 

- Giá nguyên liệu TACN thế giới (USD/tấn)

Nguồn gốc

20/06

19/06

Ghi chú

Ngô: giá ngô CBOT hồi phục nhẹ sau khi giảm liên tục trước đấy, do: (1) Các nhà đầu tư mua vào nhiều hơn; (2) Cơ quan Bảo vệ Môi trường Hoa Kỳ dự kiến đề xuất tăng lượng ethanol bắt buộc pha trộn vào xăng. Tuy nhiên giá ngô chưa thể tăng mạnh bởi thời tiết thuận lợi tại Mỹ đang hỗ trợ cây trồng phát triển tốt.

Mỹ - CBOT

139.4

139.2

Kỳ hạn tháng 7/2018

Mỹ - CBOT

143.1

143.0

Kỳ hạn tháng 9/2018

Brazil – BMF

165.7

171.0

Kỳ hạn tháng 7/2018

Brazil – BMF

159.2

163.2

Kỳ hạn tháng 9/2018

Argentina – FOB

-

166.0

Kỳ hạn tháng 6

Lúa mỳ: giá lúa mỳ CBOT cũng quay đầu tăng khá do khô hạn đe dọa đến sản lượng lúa mỳ khu vực đồng bằng phía nam

Mỹ - CBOT

179.4

175.5

Kỳ hạn tháng 7/2018

Mỹ - CBOT

183.4

179.8

Kỳ hạn tháng 9/2018

Argentina - FOB

-

263.0

Kỳ hạn tháng 6

Đậu tương:  giá đậu tương CBOT cũng tạm bình ổn trong phiên giao dịch ngày 20/06 khi mà thị trường đã bình tĩnh lại sau những đòn trả đũa thương mại qua lại giữa Mỹ và Trung Quốc.

Mỹ - CBOT

326.8

326.7

Kỳ hạn tháng 7/2018

Mỹ - CBOT

328.6

328.6

Kỳ hạn tháng 8/2018

Argentina - FOB

-

365.0

Kỳ hạn tháng 6

Brazil - BMF

326.8

326.7

Kỳ hạn tháng 7/2018

Brazil - BMF

328.7

328.3

Kỳ hạn tháng 8/2018

Khô đậu tương: đầu phiên giao dịch giá khô đậu tương tăng theo đà tăng chung của giá nguyên liệu. Tuy nhiên kết thúc phiên giá lại giảm nhẹ bởi nguồn cung của Mỹ vẫn khá dồi dào.

Mỹ - CBOT

367.4

368.8

Kỳ hạn tháng 7/2018

Mỹ - CBOT

369.1

370.8

Kỳ hạn tháng 8/2018

Argentina - FOB

-

371.0

Kỳ hạn tháng 6

 

Tin tham khảo