Giá đậu tương CBOT ngày 14/11: Tăng nhẹ khi thị trường vẫn tiếp tục quan sát, chờ những diễn biến tiếp theo trong đàm phán Mỹ - Trung
 

Giá đậu tương CBOT ngày 14/11: Tăng nhẹ khi thị trường vẫn tiếp tục quan sát, chờ những diễn biến tiếp theo trong đàm phán Mỹ - Trung

Bạn phải Đăng ký thành viên để đọc tin này hoặc đọc tin miễn phí.

Tin miễn phí