Giá đậu tương CBOT ngày 14/10: Tăng nhẹ do lo ngại bão tuyết tại miền Bắc Hoa Kỳ sẽ gây thiệt hại tới năng suất cây trồng
 

Giá đậu tương CBOT ngày 14/10: Tăng nhẹ do lo ngại bão tuyết tại miền Bắc Hoa Kỳ sẽ gây thiệt hại tới năng suất cây trồng

THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI

Đvt: USD/tấn

Nguồn gốc

14/10

11/10

Ghi chú

Đậu tương:  Giá đậu tương và khô đậu tương nối dài đà tăng bởi lo ngại bão tuyết tại miền bắc Hoa Kỳ sẽ gây thiệt hại đến năng suất cây trồng.

Đậu tương:

Mỹ - CBOT

345,5

343,9

Kỳ hạn tháng 11/2019

Mỹ - CBOT

350,9

349,2

Kỳ hạn tháng 1/2020

Brazil - BMF

345,6

343,9

Kỳ hạn tháng 12/2019

Brazil - BMF

350,9

349,2

Kỳ hạn tháng 1/2020

Tin tham khảo