Giá đậu tương CBOT ngày 10/2: Tăng điểm phiên thứ tư bởi có tin Trung Quốc mới đây đã mua 2-3 lô hàng đậu tương của Mỹ
 

Giá đậu tương CBOT ngày 10/2: Tăng điểm phiên thứ tư bởi có tin Trung Quốc mới đây đã mua 2-3 lô hàng đậu tương của Mỹ

Bạn phải Đăng ký thành viên để đọc tin này hoặc đọc tin miễn phí.

Tin miễn phí