Giá đậu tương CBOT ngày 10/10: Giảm nhẹ khi nhiều nhà đầu tư chốt lời sau phiên tăng mạnh hôm qua
 

Giá đậu tương CBOT ngày 10/10: Giảm nhẹ khi nhiều nhà đầu tư chốt lời sau phiên tăng mạnh hôm qua

Bạn phải Đăng ký thành viên để đọc tin này hoặc đọc tin miễn phí.

Tin miễn phí