Giá đậu tương CBOT ngày 10/10: Giảm nhẹ khi nhiều nhà đầu tư chốt lời sau phiên tăng mạnh hôm qua
 

Giá đậu tương CBOT ngày 10/10: Giảm nhẹ khi nhiều nhà đầu tư chốt lời sau phiên tăng mạnh hôm qua

THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI

Đvt: USD/tấn

Nguồn gốc

10/10

9/10

Ghi chú

Đậu tương: mặc dù USDA cắt giảm dự báo năng suất và sản lượng đậu tương Mỹ sâu hơn so với ước tính thương mại trung bình nhưng phiên đêm qua giá đậu tương và khô đậu tương CBOT vẫn giảm nhẹ do một số nhà đầu tư bán chốt lời sau khi giá tăng cao nhất trong vòng 3 tháng ở phiên trước đó.

Mỹ - CBOT

339,3

339,4

Kỳ hạn tháng 11/2019

Mỹ - CBOT

344,4

344,7

Kỳ hạn tháng 1/2020

Argentina - FOB

352,0

354,0

Kỳ hạn tháng 12/2019

Argentina - FOB

346,0

345,0

Kỳ hạn tháng 3/2020

Brazil - BMF

339,3

339,4

Kỳ hạn tháng 12/2019

Brazil - BMF

344,5

344,7

Kỳ hạn tháng 1/2020

Tin tham khảo