Giá đậu tương CBOT giảm xuống mức thấp nhất trong vòng hơn 2 năm do xung đột thương mại Mỹ-Trung leo thang
 

Giá đậu tương CBOT giảm xuống mức thấp nhất trong vòng hơn 2 năm do xung đột thương mại Mỹ-Trung leo thang

Giá đậu tương CBOT xuống thấp thấp nhất kể từ phiên ngày 10/03/2016 trở lại đây do xung đột thương mại Mỹ-Trung leo thang.

THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI 

- Giá nguyên liệu TACN thế giới (USD/tấn)

Nguồn gốc

19/06

18/06

Ghi chú

Ngô: Giá ngô CBOT giảm do thời tiết tại các vùng trồng ngô diễn biến khá thuận lợi. Ngoài ra, xung đột thương mại Mỹ-Trung cũng ảnh hưởng đến sản phẩm nông nghiệp nói chung và ngô nói riêng (ngô là thành phần chính trong sản xuất ethanol của Mỹ) mà Trung Quốc mới đây đã tuyên bố áp thuế 70% từ ngày 06/07.

Mỹ - CBOT

139.2

140.2

Kỳ hạn tháng 7/2018

Mỹ - CBOT

143.0

143.9

Kỳ hạn tháng 9/2018

Brazil – BMF

-

173.2

Kỳ hạn tháng 7/2018

Brazil – BMF

-

165.3

Kỳ hạn tháng 9/2018

Argentina – FOB

166.0

167.0

Kỳ hạn tháng 6

Lúa mỳ: Giá lúa mỳ tiếp đà giảm bởi áp lực nguồn cung từ thu hoạch lúa mỳ vụ đông tại Mỹ.

Mỹ - CBOT

175.5

180.0

Kỳ hạn tháng 7/2018

Mỹ - CBOT

179.8

184.2

Kỳ hạn tháng 9/2018

Argentina - FOB

263.0

268.0

Kỳ hạn tháng 6

Đậu tương:  giá đậu tương CBOT xuống thấp thấp nhất kể từ phiên ngày 10/03/2016 trở lại đây do xung đột thương mại Mỹ-Trung leo thang

Mỹ - CBOT

326.7

333.8

Kỳ hạn tháng 7/2018

Mỹ - CBOT

328.6

335.8

Kỳ hạn tháng 8/2018

Argentina - FOB

365.0

372.0

Kỳ hạn tháng 6

Brazil - BMF

-

333.8

Kỳ hạn tháng 7/2018

Brazil - BMF

-

335.8

Kỳ hạn tháng 8/2018

Khô đậu tương: giá khô đậu tương CBOT cũng giảm xuống mức thấp nhất trong vòng gần 5 tháng qua theo đà giảm của giá đậu tương

Mỹ - CBOT

368.8

369.9

Kỳ hạn tháng 7/2018

Mỹ - CBOT

370.8

372.2

Kỳ hạn tháng 8/2018

Argentina - FOB

371.0

371.0

Kỳ hạn tháng 6

 

Tin tham khảo