Giá đậu tương CBOT giảm xuống mức thấp nhất trong gần 4 tháng qua

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Giá đậu tương CBOT giảm xuống mức thấp nhất trong gần 4 tháng qua

Giá đậu tương và khô đậu tương giảm khá mạnh, xuống mức thấp nhất trong gần 4 tháng qua bởi thời tiết thuận lợi tại Nam Mỹ và lo sợ Trung Quốc sẽ tăng cường kiểm tra đối với đậu tương nhập khẩu bắt đầu từ năm 2018.

THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI                               

- Giá nguyên liệu TACN thế giới (USD/tấn)

Nguồn gốc

28/12

Thay đổi so với hôm trước

Ghi chú

Ngô: giá ngô và lúa mỳ CBOT giảm nhẹ do thị trường giao dịch cầm chừng trước kỳ nghỉ năm mới

Mỹ - CBOT

138.6

-0.6

Kỳ hạn tháng 3/2018

Mỹ - CBOT

141.8

-0.8

Kỳ hạn tháng 5/2018

Brazil - BMF

171.1

0.6

Kỳ hạn tháng 3/2018

Brazil - BMF

168.5

-0.1

Kỳ hạn tháng 5/2018

Argentina - FOB

162.0

-1.0

T12/2017-T2/2018

Argentina - FOB

160.0

-1.0

T3/2018-6/2018

Ấn Độ - NCDEX

-

-

Kỳ hạn tháng 12/2017

Lúa mỳ

Mỹ - CBOT

157.1

-0.2

Kỳ hạn tháng 3/2018

Mỹ - CBOT

161.9

-0.2

Kỳ hạn tháng 5/2018

Canada - ICE

221.0

0.0

Giao ngay

Argentina - FOB

178.0

0.0

Giao ngay

Đậu tương: giá đậu tương và khô đậu tương giảm khá mạnh, xuống mức thấp nhất trong gần 4 tháng qua bởi thời tiết thuận lợi tại Nam Mỹ và lo sợ Trung Quốc sẽ tăng cường kiểm tra đối với đậu tương nhập khẩu bắt đầu từ năm 2018.

Mỹ - CBOT

351.5

-4.0

Kỳ hạn tháng 3/2018

Mỹ - CBOT

355.5

-4.0

Kỳ hạn tháng 5/2018

Argentina - FOB

358.0

-3.0

T12/2017-T3/2018

Argentina - FOB

367.0

-4.0

T4/2018-T9/2018

Brazil - BMF

351.5

-4.0

Kỳ hạn tháng 3/2018

Brazil - BMF

355.6

-3.9

Kỳ hạn tháng 5/2018

Khô đậu tương

Mỹ - CBOT

348.5

-2.7

Kỳ hạn tháng 3/2018

Mỹ - CBOT

352.0

-2.7

Kỳ hạn tháng 5/2018

Argentina - FOB

-

-

T12/2017-T3/2018

Argentina - FOB

-

-

T4/2018-T9/2018

Tin tham khảo