Giá đậu tương CBOT giảm mạnh do kết quả đàm phán Mỳ-Trung vẫn còn hạn chế

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Giá đậu tương CBOT giảm mạnh do kết quả đàm phán Mỳ-Trung vẫn còn hạn chế

Giá đậu tương CBOT quay đầu giảm khá mạnh do thị trường thất vọng sau khi đàm phán thương mại Mỹ- Trung kết thúc nhưng đã không đưa được Washington và Bắc Kinh gần hơn một thỏa thuận để giải quyết việc tranh chấp đã làm giảm doanh số bán nông sản của Hoa Kỳ sang Trung Quốc.

THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI 

- Giá nguyên liệu TACN thế giới (USD/tấn)

Nguồn gốc

04/05

03/05

Ghi chú

Ngô: giá ngô giảm theo đà giảm của giá lúa mỳ và đậu tương

Mỹ - CBOT

159.8

160.6

Kỳ hạn tháng 7/2018

Mỹ - CBOT

162.7

163.5

Kỳ hạn tháng 9/2018

Brazil – BMF

191.2

194.8

Kỳ hạn tháng 7/2018

Brazil – BMF

185.8

191.6

Kỳ hạn tháng 9/2018

Argentina – FOB

193.0

193.0

Kỳ hạn tháng 5

Lúa mỳ: dự báo mưa giúp cải thiện các diện tích lúa mỳ bị khô hạn trước đó đã đẩy giá lúa mỳ CBOT quay đầu giảm trở lại

Mỹ - CBOT

192.6

197.7

Kỳ hạn tháng 7/2018

Mỹ - CBOT

198.2

203.0

Kỳ hạn tháng 9/2018

Argentina - FOB

248.0

248.0

Kỳ hạn tháng 5

Đậu tương: giá đậu tương CBOT quay đầu giảm khá mạnh do thị trường thất vọng sau khi đàm phán thương mại Mỹ- Trung kết thúc nhưng đã không đưa được Washington và Bắc Kinh gần hơn một thỏa thuận để giải quyết việc tranh chấp đã làm giảm doanh số bán nông sản của Hoa Kỳ sang Trung Quốc.

Mỹ - CBOT

380.8

387.0

Kỳ hạn tháng 7/2018

Mỹ - CBOT

382.1

388.1

Kỳ hạn tháng 8/2018

Argentina - FOB

420.0

426.0

Kỳ hạn tháng 5

Brazil - BMF

380.9

387.0

Kỳ hạn tháng 7/2018

Brazil - BMF

382.1

388.1

Kỳ hạn tháng 8/2018

Khô đậu tương

Mỹ - CBOT

433.4

439.5

Kỳ hạn tháng 7/2018

Mỹ - CBOT

430.0

435.9

Kỳ hạn tháng 8/2018

Argentina - FOB

458.0

463.0

Kỳ hạn tháng 5

Tin tham khảo