Giá đậu tương CBOT giảm điểm nhờ dự báo thời tiết thuận lợi
 

Giá đậu tương CBOT giảm điểm nhờ dự báo thời tiết thuận lợi

THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI

Đvt: USD/tấn

Nguồn gốc

11/9

10/9

Ghi chú

Ngô: giá ngô CBOT giảm nhẹ trở lại do thời tiết tại hầu hết vành đai trang trại ở Trung Tây nước Mỹ đang ấm hơn so với bình thường có thể thúc đẩy nhanh sự trưởng thành của các diện tích trồng muộn, làm giảm nguy cơ sương giá ảnh hưởng đến cây trồng. Dự báo thời tiết tiếp tục ấm trong 8-14 ngày nữa.

Mỹ - CBOT

141,7

142,3

Kỳ hạn tháng 12/2019

Mỹ - CBOT

146,5

147,4

Kỳ hạn tháng 3/2020

Brazil – BMF

-

156,9

Kỳ hạn tháng 11/2019

Brazil – BMF

-

162,1

Kỳ hạn tháng 1/2020

Argentina – FOB

144,0

144,0

Kỳ hạn tháng 10/2019

Argentina – FOB

147,0

148,0

Kỳ hạn tháng 11-12/2019

Lúa mỳ: giá lúa mỳ CBOT cũng giảm điểm theo đà giảm của ngô và đậu tương.

Mỹ - CBOT

175,4

177,2

Kỳ hạn tháng 12/2019

Mỹ - CBOT

177,8

179,1

Kỳ hạn tháng 3/2020

Argentina - FOB

225,0

225,0

Kỳ hạn tháng 10/2019

Argentina - FOB

181,0

181,0

Kỳ hạn tháng 12/2019

Đậu tương: giá đậu tương CBOT quay đầu giảm điểm trong phiên giao dịch giữa bối cảnh dự báo thời tiết thuận lợi tại vùng Trung Tây nước Mỹ và sự thất vọng về việc Chính phủ Trung Quốc không đưa đậu tương vào danh sách được miễn thuế bổ sung hôm thứ 4 vừa rồi.

Mỹ - CBOT

318,3

320,4

Kỳ hạn tháng 11/2019

Mỹ - CBOT

323,5

325,4

Kỳ hạn tháng 1/2020

Argentina - FOB

347,0

348,0

Kỳ hạn tháng 10/2019

Argentina - FOB

350,0

352,0

Kỳ hạn tháng 11-12/2019

Brazil - BMF

-

320,4

Kỳ hạn tháng 11/2019

Brazil - BMF

-

325,5

Kỳ hạn tháng 1/2020

Khô đậu tương:

Mỹ - CBOT

324,9

328,7

Kỳ hạn tháng 12/2019

Mỹ - CBOT

327,0

330,8

Kỳ hạn tháng 1/2020

Argentina - FOB

300,0

305,0

Kỳ hạn tháng 10/2019

Argentina - FOB

305,0

309,0

Kỳ hạn tháng 11-12/2019

Tin tham khảo