Giá đậu tương CBOT đi xuống trong phiên giao dịch ngày 21/06/2018
 

Giá đậu tương CBOT đi xuống trong phiên giao dịch ngày 21/06/2018

Giá đậu tương CBOT đi xuống bởi xung đột thương mại Mỹ- Trung không có chuyển biến gì tích cực

THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI 

- Giá nguyên liệu TACN thế giới (USD/tấn)

Nguồn gốc

21/06

20/06

Ghi chú

Ngô: giá ngô CBOT tăng nhẹ do xuất hiện tình trạng ngập lụt ở Iowa, Minnesota và các bộ phận quan trọng khác của vành đai ngô

Mỹ - CBOT

140.5

139.4

Kỳ hạn tháng 7/2018

Mỹ - CBOT

144.2

143.1

Kỳ hạn tháng 9/2018

Brazil – BMF

-

165.7

Kỳ hạn tháng 7/2018

Brazil – BMF

-

159.2

Kỳ hạn tháng 9/2018

Argentina – FOB

167.0

-

Kỳ hạn tháng 6

Lúa mỳ: có cùng xu hướng với ngô, giá lúa mỳ CBOT cũng tăng điểm bởi lo ngại sản lượng lúa mỳ Nga giảm. Theo Agritel-cơ quan tư vấn nông nghiệp của Pháp, do hạn hán nên sản lượng lúa mỳ của Nga trong năm nay sẽ chỉ đạt 67.4 triệu tấn, giảm 21.5% so với năm trước

Mỹ - CBOT

182.0

179.4

Kỳ hạn tháng 7/2018

Mỹ - CBOT

186.1

183.4

Kỳ hạn tháng 9/2018

Argentina - FOB

263.0

-

Kỳ hạn tháng 6

Đậu tương: giá đậu tương đi xuống bởi xung đột thương mại Mỹ- Trung không có chuyển biến gì tích cực

Mỹ - CBOT

323.5

326.8

Kỳ hạn tháng 7/2018

Mỹ - CBOT

325.3

328.6

Kỳ hạn tháng 8/2018

Argentina - FOB

376.0

-

Kỳ hạn tháng 6

Brazil - BMF

-

326.8

Kỳ hạn tháng 7/2018

Brazil - BMF

-

328.7

Kỳ hạn tháng 8/2018

Khô đậu tương: giá khô đậu tương giảm theo đà giảm của giá đậu tương

Mỹ - CBOT

365.8

367.4

Kỳ hạn tháng 7/2018

Mỹ - CBOT

366.9

369.1

Kỳ hạn tháng 8/2018

Argentina - FOB

368.0

-

Kỳ hạn tháng 6

 

Tin tham khảo