Giá đậu tương CBOT chịu áp lực giảm do căng thẳng thương mại Mỹ- Trung lại có dấu hiệu leo thang
 

Giá đậu tương CBOT chịu áp lực giảm do căng thẳng thương mại Mỹ- Trung lại có dấu hiệu leo thang

Giá ngô và giá đậu tương chịu áp lực giảm do căng thẳng thương mại Mỹ- Trung lại có dấu hiệu leo thang khi chính quyền Trump cho biết họ đang xem xét việc hạn chế đầu tư của các công ty công nghệ cao của Trung Quốc tại Hoa Kỳ.

THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI 

- Giá nguyên liệu TACN thế giới (USD/tấn)

Nguồn gốc

25/06

22/06

Ghi chú

Ngô: giá ngô và giá đậu tương vẫn phải chịu áp lực giảm do căng thẳng thương mại Mỹ- Trung lại có dấu hiệu leo thang khi chính quyền Trump cho biết họ đang xem xét việc hạn chế đầu tư của các công ty công nghệ cao của Trung Quốc tại Hoa Kỳ.

Mỹ - CBOT

137.9

140.5

Kỳ hạn tháng 7/2018

Mỹ - CBOT

141.5

143.9

Kỳ hạn tháng 9/2018

Brazil – BMF

 

165.4

Kỳ hạn tháng 7/2018

Brazil – BMF

 

161.9

Kỳ hạn tháng 9/2018

Argentina – FOB

168.0

168.0

Kỳ hạn tháng 6

Lúa mỳ: giá lúa mỳ giảm do việc thu hoạch lúa mỳ vụ đông đang diễn ra khá nhanh chóng. Cụ thể, thu hoạch lúa mỳ mùa đông tính đến ngày 24/06 đạt khoảng 41% diện tích, nhanh hơn so với mức 39% của cùng kỳ năm 2017 và cao hơn so với mức 33% của trung bình 5 năm trước.

Mỹ - CBOT

175.1

179.8

Kỳ hạn tháng 7/2018

Mỹ - CBOT

180.2

184.5

Kỳ hạn tháng 9/2018

Argentina - FOB

260.0

263.0

Kỳ hạn tháng 6

Đậu tương: 

Mỹ - CBOT

321.3

329.4

Kỳ hạn tháng 7/2018

Mỹ - CBOT

323.3

331.1

Kỳ hạn tháng 8/2018

Argentina - FOB

385.0

390.0

Kỳ hạn tháng 6

Brazil - BMF

 

328.7

Kỳ hạn tháng 7/2018

Brazil - BMF

 

330.7

Kỳ hạn tháng 8/2018

Khô đậu tương:

Mỹ - CBOT

367.0

374.8

Kỳ hạn tháng 7/2018

Mỹ - CBOT

367.7

375.5

Kỳ hạn tháng 8/2018

Argentina - FOB

375.0

378.0

Kỳ hạn tháng 6

 

Tin tham khảo