Giá đậu tương, khô đậu tương CBOT giảm điểm do tốc độ thu hoạch tại Brazil nhanh

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Giá đậu tương, khô đậu tương CBOT giảm điểm do tốc độ thu hoạch tại Brazil nhanh

Giá đậu tương và khô đậu tương để mất điểm trong phiên giao dịch hôm qua (21/02) do tốc độ thu hoạch đậu tương vụ mới tại Brazil nhanh và tình hình thời tiết thuận lợi tại Argentina.

Bạn phải trả phí để đọc được tin này, hoặc Đăng ký thành viên để đọc tin tham khảo.

Tin miễn phí