Giá đậu tương, khô đậu tương CBOT giảm điểm do tốc độ thu hoạch tại Brazil nhanh

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Giá đậu tương, khô đậu tương CBOT giảm điểm do tốc độ thu hoạch tại Brazil nhanh

Giá đậu tương và khô đậu tương để mất điểm trong phiên giao dịch hôm qua (21/02) do tốc độ thu hoạch đậu tương vụ mới tại Brazil nhanh và tình hình thời tiết thuận lợi tại Argentina.

Ngô và lúa mỳ                                                                                

                                    Ngô

Lúa mỳ

Thị trường

Loại giá

21/02

20/02

17/02

Thị trường

Loại giá

21/02

20/02

17/02

Mỹ

CBOT 5/2017

148.2

-

147.9

Mỹ

CBOT 5/2017

165.2

-

168.0

Mỹ

CBOT 7/2017

151.0

-

-

Mỹ

CBOT 7/2017

170.6

-

-

- Giá ngô CBOT tăng nhẹ trong phiên giao dịch ngày 21/02 do nhu cầu xuất khẩu tốt hỗ trợ. Trong khi đó, việc đồng USD tăng giá làm giảm tính cạnh tranh của lúa mỳ xuất khẩu Mỹ lại khiến giá lúa mỳ CBOT có xu hướng giảm.

Đậu tương và khô đậu tương                                          

                               Đậu tương

                            Khô đậu tương

Thị trường

Loại giá

21/02

20/02

17/02

Thị trường

Loại giá

21/02

20/02

17/02

Mỹ

CBOT 5/2017

381.1

-

384.3

Mỹ

CBOT 5/2017

377.0

-

380.3

Mỹ

CBOT 7/2017

384.4

-

-

Mỹ

CBOT 7/2017

380.5

-

-

- Giá đậu tương và khô đậu tương để mất điểm trong phiên giao dịch hôm qua (21/02) do tốc độ thu hoạch đậu tương vụ mới tại Brazil nhanh và tình hình thời tiết thuận lợi tại Argentina. 

Tin tham khảo