Giá đặt cọc/ bao tiêu lúa tươi OM 5451 vụ Hè Thu (đầu tháng 7 cắt) ngày 24/04/2018

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Giá đặt cọc/ bao tiêu lúa tươi OM 5451 vụ Hè Thu (đầu tháng 7 cắt) ngày 24/04/2018

Giá đặt cọc/ bao tiêu lúa tươi OM 5451 vụ Hè Thu (đầu tháng 7 cắt)

Chủng loại

Ghi chú

24/04/2018

+/-

OM 5451

Tại ruộng

5,100-5,400

-

Tin tham khảo