Giá đặt cọc/ bao tiêu lúa tươi Nếp Long An vụ Hè Thu (đầu tháng 6 cắt) ngày 24/04/2018

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Giá đặt cọc/ bao tiêu lúa tươi Nếp Long An vụ Hè Thu (đầu tháng 6 cắt) ngày 24/04/2018

Giá đặt cọc/ bao tiêu lúa tươi Nếp Long An vụ Hè Thu (đầu tháng 6 cắt)

Chủng loại

Ghi chú

24/04/2018

+/-

Nếp Long An

Tại ruộng

5,500

-

Tin tham khảo