Giá đặt cọc/ bao tiêu lúa tươi Japonica vụ Hè Thu (giữa tháng 8 cắt) ngày 26/04/2018

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Giá đặt cọc/ bao tiêu lúa tươi Japonica vụ Hè Thu (giữa tháng 8 cắt) ngày 26/04/2018

Giá đặt cọc/ bao tiêu lúa tươi Japonica vụ Hè Thu (giữa tháng 8 cắt) tăng

Chủng loại

Ghi chú

26/04/2018

+/-

Japonica

Tại ruộng

5,800

50

Tin tham khảo