Giá đặt cọc/ bao tiêu lúa tươi Japonica vụ Hè Thu (giữa tháng 8 cắt) ngày 24/04/2018

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Giá đặt cọc/ bao tiêu lúa tươi Japonica vụ Hè Thu (giữa tháng 8 cắt) ngày 24/04/2018

Giá đặt cọc/ bao tiêu lúa tươi Japonica vụ Hè Thu (giữa tháng 8 cắt)

Chủng loại

Ghi chú

24/04/2018

+/-

Japonica

Tại ruộng

5,700-5,800

-

Tin tham khảo