Giá đặt cọc/ bao tiêu lúa tươi IR 504 vụ Hè Thu (giữa tháng 5 cắt) ngày 24/04/2018
 

Giá đặt cọc/ bao tiêu lúa tươi IR 504 vụ Hè Thu (giữa tháng 5 cắt) ngày 24/04/2018

Giá đặt cọc/ bao tiêu lúa tươi IR 504 vụ Hè Thu (giữa tháng 5 cắt)

Chủng loại

Ghi chú

24/04/2018

+/-

IR 504

Tại ruộng

5,300-5,500

-

Tin tham khảo