Giá đặt cọc/ bao tiêu lúa tươi IR 504 vụ Hè Thu (đầu tháng 6 thu hoạch) tại Cần Thơ ngày 24/04/2018

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Giá đặt cọc/ bao tiêu lúa tươi IR 504 vụ Hè Thu (đầu tháng 6 thu hoạch) tại Cần Thơ ngày 24/04/2018

Giá đặt cọc/ bao tiêu lúa tươi IR 504 vụ Hè Thu (đầu tháng 6 thu hoạch) tại Cần Thơ

Chủng loại

Ghi chú

24/04/2018

+/-

IR 504

Tại ruộng

5,100-5,300

-

Tin tham khảo