Giá đặt cọc/ bao tiêu lúa tươi IR 504 vụ Hè Thu (đầu tháng 6 thu hoạch) ngày 26/04/2018

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Giá đặt cọc/ bao tiêu lúa tươi IR 504 vụ Hè Thu (đầu tháng 6 thu hoạch) ngày 26/04/2018

Giá đặt cọc/ bao tiêu lúa tươi IR 504 vụ Hè Thu (đầu tháng 6 thu hoạch) ổn định

Chủng loại

Ghi chú

26/04/2018

+/-

IR 504

Tại ruộng

5,100-5,300

0

Tin tham khảo