Giá DAP xuất khẩu trung bình của Trung Quốc từ tháng 1/2016-9/2017

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Giá DAP xuất khẩu trung bình của Trung Quốc từ tháng 1/2016-9/2017

Giá DAP xuất khẩu trung bình của Trung Quốc từ tháng 1/2016-9/2017 (USD/tấn, FOB)

Nguồn: Agromonitor tổng hợp