Giá DAP Trung Quốc xuất khẩu năm 2017

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Giá DAP Trung Quốc xuất khẩu năm 2017

Giá DAP Trung Quốc xuất khẩu năm 2017, USD/tấn FOB

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp (Tháng 12*/2017: Cập nhật đến ngày 21/12)