Giá DAP Trung Quốc xuất khẩu năm 2017-2018

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Giá DAP Trung Quốc xuất khẩu năm 2017-2018

Giá DAP Trung Quốc xuất khẩu năm 2017-2018, USD/tấn FOB

Nguồn: Agromonitor tổng hợp