Giá DAP liên tục giảm sau một tuần áp thuế tự vệ chính thức
 

Giá DAP liên tục giảm sau một tuần áp thuế tự vệ chính thức

Giá thế giới vẫn trong xu hướng đi lên; trong khi tại Việt Nam, các doanh nghiệp nỗ lực giữ giá theo xu hướng thế giới tuy nhiên sức mua yếu và thuế tự vệ chính thức với mặt hàng DAP/MAP vào Việt Nam điều chỉnh giảm so với mức thuế tự vệ sơ bộ đã kéo giá DAP giảm.

Bạn phải Đăng ký thành viên để đọc tin này hoặc đọc tin miễn phí.