Giá DAP giao dịch tại thị trường Việt Nam đã giảm xuống theo xu hướng giá DAP thế giới