Giá Đài Thơm 8 tiếp tục nhóng lên ở An Giang và Kiên Giang
 

Giá Đài Thơm 8 tiếp tục nhóng lên ở An Giang và Kiên Giang

Nửa cuối tháng 7, giá lúa Đài Thơm 8  loại trung bình tại đồng Gò Quao và Hòn Đất (Kiên Giang) ở mức 5,550-5,600 tại ruộng, lúa đẹp tại đồng An Giang –Đồng Tháp đã TĂNG LÊN mức 5,600-5,700 tại ruộng, nhu cầu thương lái nhiều, hút hàng. Năng suất trung bình lúa tươi đạt mức 550-600kg/1300m2 tùy địa phương (không cao hơn nhiều so với giai đoạn tháng 6 do lúa vẫn bị lép hạt).

Tin tham khảo