Giá chào gạo Việt Nam giảm do thiếu nhu cầu mới

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Giá chào gạo Việt Nam giảm do thiếu nhu cầu mới

Giá Jasmine theo tuần từ năm 2015 đến tuần 21/08-25/08/2017

Gía chào gạo Jasmine xuất khẩu tăng từ mặt bằng 460 của các tháng 3,4,5 đã lên 520, 560 và đạt đỉnh trên 580 USD/tấn, FOB của những tháng 6 và 7, và giữa tháng 8 giao động ở mức 578-580, FOB, hàng cont. Giá chào xuất khẩu phản ánh nguồn cung hạn hẹp, mặt bằng giá nội địa đã lên rất cao làm cho chi phí tăng cao. Có thông tin cho biết tháng 8 có doanh nghiệp ký bán được ở mức 565 USD/tấn, FOB, hàng cont. Mức này được đánh giá là khá thấp.