Giá cao su xuất khẩu trung bình năm 2017 thấp hơn giá nhập khẩu

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Giá cao su xuất khẩu trung bình năm 2017 thấp hơn giá nhập khẩu

Mặc dù khối lượng cao su xuất khẩu cao gấp đôi so với nhập khẩu nhưng giá cao su xuất khẩu trung bình năm 2017 là khoảng 1.625,8 USD/tấn, thấp hơn 324 USD/tấn so với giá cao su nhập khẩu trung bình.

Bạn phải trả phí để đọc được tin này, hoặc Đăng ký thành viên để đọc tin tham khảo.

Tin tham khảo