Giá cao su thiên nhiên tại sàn Thượng Hải tiếp tục tăng
 

Giá cao su thiên nhiên tại sàn Thượng Hải tiếp tục tăng

Diễn biến giá cao su thiên nhiên kỳ hạn tháng 10/2018, 11/2018 và 1/2019 tại sàn giao dịch Thượng Hải, NDT/tấn

Nguồn: Shfe