Giá cao su thiên nhiên tại sàn Thượng Hải tiếp tục tăng

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Giá cao su thiên nhiên tại sàn Thượng Hải tiếp tục tăng

Diễn biến giá cao su thiên nhiên kỳ hạn tháng 10/2018, 11/2018 và 1/2019 tại sàn giao dịch Thượng Hải, NDT/tấn

Nguồn: Shfe