Giá cao su thiên nhiên tại sàn Thượng Hải tiếp tục tăng trong tuần này