Giá cao su thiên nhiên tại sàn Thượng Hải tiếp tục tăng nhờ tình hình dịch Covid-19 có nhiều chuyển biến tích cực, NDT/tấn