Giá cao su thiên nhiên tại sàn Thượng Hải tiếp tục giảm
 

Giá cao su thiên nhiên tại sàn Thượng Hải tiếp tục giảm

Diễn biến giá cao su thiên nhiên kỳ hạn tháng 8/2019, 9/2019 và 10/2019 tại sàn giao dịch Thượng Hải, NDT/tấn

Nguồn: Shfe