Giá cao su thiên nhiên tại sàn Thượng Hải tiếp tục giảm nhưng đã có dấu hiệu tăng nhẹ trong cuối tuần
 

Giá cao su thiên nhiên tại sàn Thượng Hải tiếp tục giảm nhưng đã có dấu hiệu tăng nhẹ trong cuối tuần

Diễn biến giá cao su thiên nhiên kỳ hạn tháng 11/2018, 1/2019 và 3/2019 tại sàn giao dịch Thượng Hải, NDT/tấn

Nguồn: Shfe