Giá cao su thiên nhiên tại sàn Thượng Hải tiếp tục giảm nhưng đã có dấu hiệu tăng nhẹ trong cuối tuần

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Giá cao su thiên nhiên tại sàn Thượng Hải tiếp tục giảm nhưng đã có dấu hiệu tăng nhẹ trong cuối tuần

Diễn biến giá cao su thiên nhiên kỳ hạn tháng 11/2018, 1/2019 và 3/2019 tại sàn giao dịch Thượng Hải, NDT/tấn

Nguồn: Shfe