Giá cao su thiên nhiên tại sàn Thượng Hải tăng tuần thứ 3 liên tiếp
 

Giá cao su thiên nhiên tại sàn Thượng Hải tăng tuần thứ 3 liên tiếp

Diễn biến giá cao su thiên nhiên kỳ hạn tháng 1/2019, 3/2019 và 4/2019 tại sàn giao dịch Thượng Hải, NDT/tấn

Nguồn: Shfe