Giá cao su thiên nhiên tại sàn Thượng Hải tăng trong đầu tuần nhưng giảm mạnh vào cuối tuần
 

Giá cao su thiên nhiên tại sàn Thượng Hải tăng trong đầu tuần nhưng giảm mạnh vào cuối tuần

Diễn biến giá cao su thiên nhiên kỳ hạn tháng 6/2019, 7/2019 và 8/2019 tại sàn giao dịch Thượng Hải, NDT/tấn

Nguồn: Shfe