Giá cao su thiên nhiên tại sàn Thương Hải tăng trở lại

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Giá cao su thiên nhiên tại sàn Thương Hải tăng trở lại

Diễn biến giá cao su thiên nhiên kỳ hạn tháng 9/2018, 10/2018 và 11/2018 tại sàn giao dịch Thượng Hải, NDT/tấn

Nguồn: Shfe